סיכום ישיבת מועצה +פרידה מכם!

שלום לכולכם,

כפי שחלקכם כבר יודע, קיבלתי הודעה על כך שעבודתי כרכז משמר המועצה מסתיימת בסיום חודש זה "מסיבות תקציביות"..אבל ראשית אסכם בקצרה את ישיבת המועצה:

בסדר היום שפורסם מוקדם יותר,פורסמו נושאים סביבתיים שהיו עתידים להידון בישיבה,אך מפאת התארכות הדיון על אצטדיון סמי עופר הוחלט להעביר נושאים אלו לישיבה הבאה.

הנושאים הסביבתיים שהועלו בפורום הועדה לתכנון ובניה : בקשה להפקעת שטחים המיועדים לשצ"פ לצורך סלילת דרך המקשרת בין רמת בגין ודרך פרויד.

אדר' שמואל גלבהרט יו"ר סיעת הירוקים של חיפה טען כי נאמר לתושבי האיזור משכונת כבביר, שהתכנית המוצעת מיועדת לרווחתם,אך בפועל גם תושבי הרכס ישתמשו בדרך שעתידה להסלל. גלבהרט טען שאישור הדרך המקשרת בין רמת בגין לדרך פרויד, מותנה מכוחה של החלטת בית משפט, באישורה של דרך נוספת, זאת כדי למנוע מצב שבו כל התנועה מהרכס למישור החוף תעבור בשכונת רמת-בגין,דרך זו עדין לא אושרה.

מהנדס העיר אדר' אריאל וטרמן טען כי התכנית המוצעת מהווה חלק מתכנית רשת עירונית שתביא לחיבור בין השכונות בעיר.סדר הגודל של הפקעת השטחים המיועדת הוא שולי.לדעתו התושבים מעונינים במעבר נגיש משכונה אחת לרעותה.

הנושא השני שהועלה בועדה לתכנון ובניה היה : חריגות הבניה של חברת מזרחי נאות ברחוב זינגר בבניין שבנתה בשכונת סביוני דניה. על נושא זה דיווחתי בעבר: לחברת נאות מזרחי בע"מ הוצא היתר בניה על פי התכנית המאושרת, אולם תוך כדי הבניה, התברר כי היא מתבצעת בחריגה מהיתר הבנייה ואף נמשכת חרף צו הפסקת עבודה שהוצא. במסגרת העבודות נבנו 5 קומות מגורים עליונות וכן הורחבו שטחי שירות בקומות תחתונות, בסטייה מהיתר הבנייה.

עו"ד רשף חן היועץ המשפטי של העירייה אמר שזהו מקרה יוצא דופן היות ולקבלן היה יסוד להניח שחריגת הבניה תואשר. כמו כן היזם פנה לועדה המחוזית ובקשתו לחריגות הבניה אושרו.

נציין כי בית המשפט לעניינים מקומיים הרשיע את חברת נאות מזרחי ומנהלה בעבירות על הפרת צו שיפוטי וביצוע עבודות בניה ללא היתר בשטח של – 5,090 מ"ר,

חברים ותושבים יקרים,אני רוצה להגיד תודה גדולה לכולכם, זכיתי לשיתוף פעולה מדהים מצדכם לאורך כל התקופה שבה עבדתי כרכז משמר המועצה, סייעתם לי מאד הן בתיעוד הישיבות והן בנוכחות בישיבות המועצה ובמפגשים שנערכו. נוצרו חברויות ושיתופי פעולה פוריים ביניינו במגוון נושאים, אני אמשיך להיות בקשר ולפגוש אתכם , בפעילויות הסביבתיות והחברתיות האחרות של העיר הזאת. אתם מוזמנים להמשיך להיות בקשר איתי- טלפונית ואינטרנט.

להתראות בינתיים,

אמיר גת

מודעות פרסומת

להגיב

סיכום ישיבת מועצת חיפה 6.11.12

שלום לכולכם,
ישיבת המועצה דנה בנושאים הסביבתיים הבאים:

שאילתות

מדרגות סמטת הבוסתן מאת עדנה זריצקי מסיעת חד"ש. שאילתה בנושא זה הועלתה בפורום מועצת העיר ודווחה על ידיינו בחודש מרץ השנה. זריצקי ביקשה לחזור ולהעלות את הנושא, עקב הצטברות גדולה של פניות תושבי האיזור , המתריעים מהסכנה הבטיחותית הכרוכה בשימוש במדרגות שמצבן רעוע. זריצקי הלינה על כך שסוכם עם ראש העירייה שיתקיים סיור במקום ושאליו היא תוזמן,אך בפועל העניין לא בוצע.

(עדנה זריצקי מסיעת חד"ש מציגה את שאילתתה. צילום:אמיר גת)

תשובת ראש העירייה יהב הייתה כי התקיים סיור במקום עם הדרג המקצועי. כמו כן אישר יהב, שאכן לא הזמין את הגב' זריצקי לסיור כי חשש שהיא תביא עימה קהל מתנגדים שיפריעו למהלכו. כעת הוא מחכה להמלצת הדרג המקצועי.

הוספת פלואוריד למי השתיה על ידי תאגיד מי כרמל. מאת אינג' היאשם עבדו-חד"ש. עבדו הזכיר לנוכחים שהנושא עלה בעבר במועצת העיר על יד אדר' גלבהרט מסיעת הירוקים של חיפה, אך לדבריו טרם התקבלה על כך תשובה מפורטת. לדברי עבדו ,הפלואוריד מוסף למי השתייה במדינות מפותחות כגון ארה"ב ,ורווחת הדיעה, כי הוא מועיל לבריאות השיניים.לאור מידע זה ביקש עבדו לדעת מדוע לא יתווסף הפלואריד למי השתייה ע"י תאגיד מי כרמל?

ראש העירייה יהב השיב לאינ' עבדו ,כי אין הנושא נמצא בסמכות תאגיד מי כרמל,אלא בסמכות משרד הבריאות.חברת מקורות מוסיפה פלואוריד למים המיועדים לחיפה ,לפני הגעתם לבתי התושבים. המינון שנקבע הוא על פי "תקנות הבריאות העם" 1974-עדכון 2001. בשנת 2012 התבצעו בחיפה 33 דגימות בריכוז פלואוריד ממוצע של 0.75 מיליגרם לליטר.

מרכז המיחזור ברחוב יל"ג בהדר- מאת עו"ד יוסף שמחון מסיעת די-שינוי. שמחון דווח למועצת העיר, כי לאחרונה ביקר במקום,לאחר שזה נפתח מחדש והופתע לרעה ממצבו הירוד של המקום:זוהמה, חסר בפחי מיחזור ואי שמישות של חלק גדול מהמתקנים, היו חלק מהממצאים העגומים שמצא לדבריו במקום.שמחון שאל האם יש כוונה אמיתית להפעיל את מרכז המחיזור באופן הולם , כך שימלא את יעודו. ראש העירייה יהב ענה לשמחון, כי המרכז לא נפתח עדיין רשמית לציבור, משום שעבודות סלילת הכביש המוביל למקום טרם הסתימו,עם זאת, הוקמו כ20 מוקדי מיחזור חלופיים. פירוט לגבי מיקומם מופיע באתר העירייה באינטרנט.

מדוע עיריית חיפה ומנהל ההנדסה לא מקדמים סקר מיפוי ותכנית שימור כוללת לחיפה. מאת אביהו האן-הירוקים של חיפה. האן טען ששכונות ואיזורים רבים בחיפה הם בעלי ערכים היסטוריים וסביבתיים המהווים נכסים תרבותיים לעיר.בשנים האחרונות מתגברת המגמה של פגיעה והריסת מבנים בעלי מאפייני שימור, במיוחד נוכח התגברות עבודות תמ"א 38. האן שאל מדוע העירייה לא מקדמת סקר מיפוי ותכנית שימור כוללת לעיר. כמו כן שאל האן מדוע לא קיים מערך תמריצים לשיקום ושימור מבנים,ומדוע הועדה המקומית לתכנון ובניה ועיריית חיפה לא מקדמות תכנית מתאר לשימור מבנים בעיר.
ראש העירייה יהב השיב להאן כי העירייה מכירה בחשיבות העניין, וברשותה רשימה של 350 מבנים ו2000 חלקות המיועדים לשימור. הטענה כי בשנים האחרונות קיימת מגמה של פגיעה במבנים המיועדים לשימור אינה נכונה.העירייה מקדמת תכניות סטטוטוריות, המתיחסות למבנים המיועדים לשימור, כדוגמת המושבה הגרמנית וואדי סאליב. כל בקשה לביצוע עבודות הקשורות לתמ"א 38, מחייבת עריכת סקר למבנה ,ועוברת דרך הועדה לשימור, לפני הגעתה לועדה המקומית לתכנון ובניה.לדברי יהב, לאחרונה השלימה העירייה את "נספח השימור" המהווה חלק מתכנית המתאר חפ/2000 אשר אושרה ע"י הועדה המקומית, ועבר לועדה המחוזית.בתקופה זאת, מושלמת תכנית אב לשימור ,במסגרתה יערכו הסקרים המתאימים.

הצעת חוק עזר לחיפה- היטל שטחים ציבוריים פתוחים תשע"ב 2012

לחברי המועצה הוגשה הצעת חוק ע"י היועץ המשפטי של העירייה עו"ד חן רשף, לפיה בעלי נכסים חדשים-יזמים וקבלנים, ישלמו מס אחיד המיועד לפיתוח הגנים הציבוריים שבקרבת הנכס.החוק לא חל על בעלי נכסים ותיקים. כמו כן המס יהיה אחיד. אם בעל הנכס בנה תוספת בניה בלתי חוקית, המס יחול גם על חלק זה. אם תוספת הבניה הלא חוקית תיהרס בעתיד,יקבל בעל הנכס 20% מההיטל בחזרה. הנושא עורר התגדויות: עו"ד שמחון מסיעת די שיוני, קבל על כך שאין מתאם בין גובה ההיטל לערך השצ"פ. עו"ד חן רשף ענה לשמחון שמנגנון ההיטלים מטבעו לא מתיחס לעניין הסביבתי ועל כן הוא אחיד. לבסוף החוק אושר ברוב של 19 בעד מול 2 מתנגדים:עוד"שמחון ועדנה זריצקי.

עוד על היטל השצ"פ- מתוך הפורטל-כלכליסט:

http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3507213,00.html

(דיון במועצת העיר אגף הקואליציה א.ג.)
תודה לפעילינו המסור אבי שגב,ופעילי מגמה ירוקה שהגיעו לישיבה,
להתראות, סופשבוע מצוין,
אמיר

להגיב

הזמנה לישיבת מועצת העיר חיפה 6.11.12

שלום לכם,
אתם מוזמנים לישיבת המועצה הקרובה ביום שלישי 6.11.12 בשעה 18:00,ברחוב חסן שוקרי-הדר.
בין הנושאים הצפויים לעלות לדיון:
הצעת חוק בנושא שטחים ציבוריים בחיפה,
עניינים שונים הקשורים לאצטדיון סמי עופר,
סיכומי הועדה לביקורת .

כמו כן צפויות לעלות לדיון שאילתות שאין לנו עדיין פירוט לגביהן,
מקווה לעדכן בהמשך,
אשמח לראותכם,
אמיר.

אמיר גת-רכז משמר המועצה של החברה להגנת
logotop.jpg

להגיב

כתבה על תכנון טבע בעיר

כריס מתיוס מתכנן טבע בעיר

איך גורמים לאנשים להרגיש כמו בטיול בהרים בלי שיצאו ממרכז העיר? אדריכל הנוף כריס מתיוס, שהשתתף בין היתר בתכנון פארק גשר ברוקלין בניו יורק, מסביר מהו היפר־טבע, ומפרט מה כל כך מסקרן אותו לקראת ביקורו בישראל

http://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/1.1854484

להגיב

דווח מתוקן לישיבת מועצת חיפה 16.10.12

(מפאת התמונות הגדולות מידי שצורפו להודעה המקורית אני שולח דיווח חוזר ,נוח יותר לקריאה )
שלום לכולכם,

ישיבת המועצה נפתחה בדיון על סיכומיה והצעותיה של הועדה לביקורת בדו"ח מבקר העירייה בדוח מבקר המדינה לשנת 2011, והועדה המקומית לתכנון ובניה.

ראש העירייה יהב פתח בסקירה על ההערכות החדשה של העירייה לאחר השריפה כולל מידע על רכישת כבאיות חדשות. כמו כן תיאר יהב את השתלשלות הענייניים במהלך השריפה, כאשר הוא לדבריו ,הורה על פינוי אלפי תושבים משכונת דניה ,כלא דמון, האוניברסיטה ועוד . לדברי יהב המבקר טען כי היה צורך בתיאום עם המשטרה בנושא זה , אך הוא מקבל אחריות על ההחלטה.

(אולם המליאה בישיבת מועצת העיר חיפה 16.1.12)

בהמשך לשאלתו של אביהו האן מהירוקים של חיפה, מסר יהב שמתבצע תהליך של יצירת איזורי חיץ לעצירת השריפה באזורים המיועדים לכך, בהיקף גדול ובתקציב של מליון ₪. אדר' שמואל גלבהרט יו"ר סיעת הירוקים של חיפה ,התריע כי השריפה שהתרחשה בחיפה בשנת 2010 ,היא רק קדימון לשריפה שעלולה להתרחש במפרץ חיפה.גלבהרט ביקש לפצל את הדיון ל-2 דיונים נפרדים:דיון על דו"ח מבקר העירייה ודיון על ודוח מבקר המדינה.לדבריו, הלקח המתבקש ממצאי דו"ח העירייה הוא, כי תהליך שיתוף הציבור חיוני לצורך קבלת החלטות שונות, ותהליך זה התבצע באופן חסר עד כה, זאת עקב התנגדותו של ראש העירייה.

יעקב בורובסקי יו"ר סיעה מהפך בחיפה, מציע לאמץ את דו"ח מבקר המדינה במלואו. בורובסקי הביע ביקורת על החלטת ראש העיר לפנות תושבים מבתיהם על דעת עצמו, וללא התיעצות ותיאום עם גורמי כוחות הבטחון וההצלה.יש להגדיר לדבריו, סדרי קבלת החלטות במצבים מהסוג הזה.כמו כן, הביקורת, תפקידה לשמש בולם זעזועים ואין לצאת חוצץ נגדה.

דו"ח מבקר העירייה בנושא הועדה המקומית לתכנון ובניה: אביהו האן מסיעת הירוקים של חיפה, העלה את נושא תמ"א 38.האן ביקש להתריע על איבוד הצביון של שכונות מסוימות בעיר, כתוצאה מעבודות הכרוכות בפרוריקט. האן מבקש לבצע מיפוי של איזורים המיועדים לשימור.

חדווה אלמוג סגנית ראש העירייה הגיבה על חלק מהטענות שהושמעו: אלמוג מסרה כי העירייה ביקשה המפעלים בהם מתוכננת הרחבה, תוכנית אב כבר לפני 5 שנים,כאשר המשרד לאיכות הסביבה אמור לתת אישור לכל תכנית שתתקבל.לדברי אלמוג ,בכל פעם שדנים בתכנית הרחבה, נשקלים שיקולי תעסוקה, סיכונים,איכות סביבה ועוד. לדברי אלמוג ניתן להבחין בשיפור ניכר בנושאי פליטות המפעלים, כאשר משווים את המצב הקיים לעומת זה ששרר לפני 10שנים.

לגבי תמ"א 38 אמרה גב' אלמוג ,שתוך כדי השגת המטרה של חיזוק המבנים מנזקי רעידת אדמה, נלקחים בחשבון היבטי השימור השונים.

זאב סילס מהירוקים של חיפה, קיבל את זכות הדיבור והתריע על העברת שטח חסר תקדים לבז"ן בהיקף של 315 אלף מ"ר. סילס סבר כי מועצת העיר צריכה להתנגד למהלך זה.יונה יהב ענה לסילס, כי יש לעירייה שבועיים להגיש

התנגדויות בנושא

(ראש העירייה יהב מסביר על מה המועצה עומדת להצביע. צילום:אמיר גת)

שלב ההצבעה: בורובסקי ביקש להצביע על אימוץ 2 הדוחות , זה של מבקר העירייה וזה של מבקר המדינה. היות והצעתו זו לא הוכנסה מבעוד מועד לסדר היום של הישיבה, נערכה הצבעה ידנית. בהצעת הצבעה זו תמכו גם חברי קואליציה(פרופ גד לנדאו-עבודה). בשלב זה ניתש ויכוח ער בין בורובסקי לראש העיריה יהב , כאשר יהב ביקש לערוך הצבעה חוזרת ואילו בורובסקי התעקש כי תוצאות ההצבעה שזה עתה נערכה תתועדנה בפרוטוקול הישיבה. מישלא נענתה בקשתו יצא בורובסקי מן האולם.

הצבעה אלקטרונית נוספת נערכה והתקבלו סיכומיה והצעותי של הועדה לעניני ביוקרת בדוח מבקר המדינה בעינייני השריפה בכרמל ברוב של 20 ומתנגד אחד.

(יעקב בורובסקי יוצא מהאולם משלא נענתה בקשתו לקבל את תוצאות ההצבעה. צילום אמיר גת )

שיהיה לכולכם סוף שבוע מצוין,

אמיר

להגיב

סיכום ישיבת מועצת העיר חיפה 16.10.12.

מאת: אמיר גת >
תאריך: 17 שלום לכם, ישיבת המועצה נפתחה בדיון על סיכומיה והצעותיה של הועדה לביקורת בדו"ח מבקר העירייה בדוח מבקר המדינה לשנת 2011, והועדה המקומית לתכנון ובניה.
ראש העירייה יהב פתח בסקירה על ההערכות החדשה של העירייה לאחר השריפה כולל מידע על רכישת כבאיות חדשות. כמו כן תיאר יהב את השתלשלות הענייניים במהלך השריפה, כאשר הוא לדבריו ,הורה על פינוי אלפי תושבים משכונת דניה ,כלא דמון, האוניברסיטה ועוד . לדברי יהב המבקר טען כי היה צורך בתיאום עם המשטרה בנושא זה , אך הוא מקבל אחריות על ההחלטה.

(אולם המליאה בישיבת מועצת העיר חיפה 16.1.12)
בהמשך לשאלתו של אביהו האן מהירוקים של חיפה מסר יהב שמתבצע תהליך של יצירת איזורי חיץ לעצירת השריפה באזורים המיועדים לכך בהיקף גדול ובתקציב של מליון ₪. אדר' שמואל גלבהרט יו"ר סיעת הירוקים של חיפה התריע כי השריפה שהתרחשה בחיפה בשנת 2010 ,היא רק קדימון לשריפה שעלולה להתרחש במפרץ חיפה.גלבהרט ביקש לפצל את הדיון ל-2 דיונים נפרדים:דיון על דו"ח מבקר העירייה ודיון על ודוח מבקר המדינה.לדבריו, הלקח המתבקש ממצאי דו"ח העירייה הוא, כי תהליך שיתוף הציבור חיוני לצורך קבלת החלטות שונות, ותהליך זה התבצע באופן חסר עד כה, זאת עקב התנגדותו של ראש העירייה.

יעקב בורובסקי יו"ר סיעה מהפך בחיפה, מציע לאמץ את דו"ח מבקר המדינה במלואו. בורובסקי הביע ביקורת על החלטת ראש העיר לפנות תושבים מבתיהם על דעת עצמו, וללא התיעצות ותיאום עם גורמי כוחות הבטחון וההצלה.יש להגדיר לדבריו, סדרי קבלת החלטות במצבים מהסוג הזה.כמו כן, הביקורת, תפקידה לשמש בולם זעזועים ואין לצאת חוצץ נגדה.

דו"ח מבקר העירייה בנושא הועדה המקומית לתכנון ובניה אביהו האן מסיעת הירוקים של חיפה העלה את נושא תמ"א 38.האן ביקש להתריע על איבוד הצביון של שכונות מסוימות בעיר כתוצאה מעבודות הכרוכות בפרוריקט. האן מבקש לבצע מיפוי של איזורים המיועדים לשימור.

חדווה אלמוג סגנית ראש העירייה הגיבה על חלק מהטענות שהושמעו: אלמוג מסרה כי העירייה ביקשה המפעלים בהם מתוכננת הרחבה, תוכנית אב כבר לפני 5 שנים,כאשר המשרד לאיכות הסביבה אמור לתת אישור לכל תכנית שתתקבל.לדברי אלמוג בכל פעם שדנים בתכנית הרחבה, נשקלים שיקולי תעסוקה, סיכונים,איכות סביבה ועוד. לדברי אלמוג ניתן להבחין בשיפור ניכר בנושאי פליטות המפעלים, כאשר משווים את המצב הקיים לעומת זה ששרר לפני 10שנים.

לגבי תמ"א 38 אמרה גב' אלמוג שתוך כדי השגת המטרה של חיזוק המבנים מנזקי רעידת אדמה, נלקחים בחשבון היבטי השימור השונים.

זאב סילס מהירוקים של חיפה, קיבל את זכות הדיבור והתריע על העברת שטח חסר תקדים לבז"ן בהיקף של 315 אלף מ"ר. סילס סבר כי מועצת העיר צריכה להתנגד למהלך זה.יונה יהב ענה לסילס, כי יש לעירייה שבועיים להגיש התנגדויות בנושא הרחבת השטח המיועד לבז"ן.

(ראש העירייה יהב מסביר על מה המועצה עומדת להצביע. צילום:אמיר גת)
שלב ההצבעה: בורובסקי ביקש להצביע על אימוץ 2 הדוחו"ת , זה של מבקר העירייה וזה של מבקר המדינה. היות והצעתו זו של בורובסקי לא הוכנסה מבעוד מועד לסדר היום של הישיבה נערכה הצבעה ידנית. בהצעת הצבעה זו תמכו גם חברי קואליציה(פרופ גד לנדאו-עבודה). בשלב זה ניתש ויכוח ער בין בוקובסקי לראש העיריה יהב , כאשר יהב ביקש לערוך הצבעה חוזרת ואילו בורובסקי התעקש כי תוצאות ההצבעה שזה עתה נערכה תתועדנה בפרוטוקול הישיבה. מישלא נענתה בקשתו יצא בורובסקי מן האולם.
הצבעה אלקטרונית נוספת נערכה והתקבלו סיכומיה והצעותי של הועדה לעניני ביוקרת בדוח מבקר המדינה בעינייני השריפה בכרמל ברוב של 20 ומתנגד אחד.

(יעקב בורובסקי יוצא מהאולם משלא נענתה בקשתו לקבל את תוצאות ההצבעה. צילום אמיר גת )

שיהיה לכולכם סוף שבוע מצוין,
אמיר

להגיב

הזמנה לישיבת מועצת העיר חיפה ב16.10.12

שלום לכם,
החגים מאחורינו וביום ג' הקרוב 16.10.12 ,תתקיים ישיבת מועצה שתחל בשעה 17:00.
בין הנושאים שעל סדר היום :סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת ,בדו"ח מבקר המדינה בנושא השריפה
בכרמל ,והועדה המקומית לתכנון ובניה.
מיקום הישיב כבעבר: באולם מועצת העירייה ברחוב חסן שוקרי הדר חיפה,
אשמח לראותכם,
אמיר

הוועדה

להגיב

Older Posts »
%d בלוגרים אהבו את זה: